banner

Elektrik kabul edijileri SSRE-2TW

Gysga düşündiriş:

15 Amp 125 wolt TR / WR Duplex Receptacle ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp.NEMA 5-15R, polikarbonat materialyndan ýasalan ak we gara, pil, pil we pil.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Arza: identaşaýyş derejesi

Häzirki baha: 15A

Naprýa .eniýe: 125 wolt AC

Bahalandyrylan ýygylyk: 60 Hz

NEMA: 5-15R

Baglanyşyk: Giriş we gapdal sim

 

Aýratynlyklary

Enjamyň gönüden-göni demir gutulara ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin bürünç kontakt bilen öz-özüni ýerleşdirip, enjamy ýer nurbady bilen baglanyşdyrmak zerurlygyny aradan aýyrýar.

Tampere çydamlydiwar kabul edijisiçagalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin islenmeýän zatlaryň kabul ediş ýerine girmeginiň öňüni alýan içerki ýapyk mehanizmini görkezýär.

Howa çydamly kabul ediş nokatlarynda bürünç we nikel bilen örtülen kontaktlar we çyglylyk sebäpli poslama garşy durýan beýleki metal bölekleri bar.

Köp ýerlerde islendik söwda nokadyna gurnap bolýar (meselem, ýatylýan otag, aşhana, myhman otagy, umumy ýerler), kwartira ýa-da ofis.

Ansat gurnamak üçin iteklemek we gapdal sim bilen öçürmek bilen geliň.

UL & CUL sanawda.
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň