banner1
123
134

Biz näme edýäris

“Faith Electric” müşderilere ýokary ulanyjy tejribesini ýetirmek üçin ýokary hilli önümleri dizaýn etmek, ösdürmek we öndürmek üçin niýetlenendir.1996-njy ýylda marka döredilen gününden bäri, “Faith Electric” iň ýokary howpsuzlyk standartlaryny berjaý etmegi we işewür hyzmatdaşlarymyza iň ygtybarly çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.

 

Potratçylara hyzmat edýän 26 ýyldan gowrak ynamly tejribämiz bilen, ýaşaýyş, söwda we senagat önümlerinde giňden ulanylýan satýan doly elektrik geçiriji enjamlarymyzyň arkasynda durýarys.Tamamlamak isleýän islendik taslamaňyza kömek etmek üçin geldik.

 

Senagat standartlaryny düzmäge we täze tehnologiýalary wagyz etmäge hemişe gatnaşýarys.

Senagat amaly

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

 • Sahna grafigi

  Sahna grafigi

Sorag-jogap

 • 1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

  J: Biz Hytaýda ýerleşýän garaşsyz zawodda GFCI / AFCI rozetkalaryny, USB rozetkalaryny, kabul edijileri, wyklýuçatelleri we diwar plitalaryny öndürmekde ýöriteleşen hünärmen.

 • 2-nji sorag: Önümleriňizde haýsy şahadatnamalar bar?

  J: productshli önümlerimiz UL / cUL we ETL / cETLus, şonuň üçin Demirgazyk Amerikanyň bazarlarynda hil standartlaryna laýyk gelýär.

 • 3-nji sorag: Hil gözegçiligiňizi nädip dolandyryp bilersiňiz?

  J: Hiliň gözegçiligi üçin esasan 4 bölekden aşakda yzarlaýarys.

  1) Gaty üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak üpjün edijini saýlamagy we üpjün edijiniň derejesini öz içine alýar.

  2) 100% IQC barlagy we berk prosese gözegçilik

  3) Taýýar önümiň 100% barlagy.

  4) Ibermezden ozal berk gutarnykly barlag.